Lietuviškai | English

Info


Bendradarbiavimas


PAKETAS

Žemiau yra pateikiamas programinės įrangos, kuri yra įtraukta į Peropesis 2.5 (2025.04.05) Linux distribuciją, sąrašas.

Pažymėtina, kad į distribuciją programinės įrangos paketai gali būti įtraukti ne visos apimties. Peropesis distribuciją sudarančios įrangos sąraše prie kiekvieno programinės įrangos paketo pavadinimo žymos [pilnas] arba [dalis] reiškia kokia apimti šis paketas yra įdiegtas į sistemą. Šia informacija reikėtų vadovautis papildomai turint omenyje, kad kiekvienu atveju kompiliavimo parametrai gali būti skirtingi.

# acl 2.3.2 [pilnas]
Svetainė: https://savannah.nongnu.org/projects/acl
Atsisiųsti: https://download.savannah.gnu.org/releases/acl/acl-2.3.2.tar.xz
# attr 2.5.2 [pilnas]
Svetainė: https://savannah.nongnu.org/projects/attr
Atsisiųsti: http://download.savannah.nongnu.org/releases/attr/attr-2.5.2.tar.xz
# autoconf 2.72 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/autoconf/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/autoconf/autoconf-2.72.tar.xz
# automake 1.16.5 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/automake/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/automake/automake-1.16.5.tar.xz
# bash 5.2.21 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/bash/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/bash/bash-5.2.21.tar.gz
# bc 1.07.1 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/bc/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/bc/bc-1.07.1.tar.gz
# binutils 2.42 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/binutils/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/binutils/binutils-2.42.tar.xz
# bison 3.8.2 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/bison/
Atsisiųsti: http://ftp.gnu.org/gnu/bison/bison-3.8.2.tar.xz
# brotli 1.1.0 [pilnas]
Svetainė: https://github.com/google/brotli/
Atsisiųsti: https://github.com/google/brotli/archive/refs/tags/v1.1.0.tar.gz
# bzip2 1.0.8 [pilnas]
Svetainė: -
Atsisiųsti: https://www.sourceware.org/pub/bzip2/bzip2-1.0.8.tar.gz
# cmake 3.29.0 [pilnas]
Svetainė: https://cmake.org/
Atsisiųsti: https://github.com/Kitware/CMake/releases/download/v3.29.0/cmake-3.29.0.tar.gz
# coreutils 9.5 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/coreutils/coreutils-9.5.tar.xz
# dhcpcd 10.0.6 [pilnas]
Svetainė: http://roy.marples.name/projects/dhcpcd/
Atsisiųsti: https://github.com/NetworkConfiguration/dhcpcd/releases/download/v10.0.6/dhcpcd-10.0.6.tar.xz
# diffutils 3.10 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/diffutils/diffutils-3.10.tar.xz
# e2fsprogs 1.47.0 [pilnas]
Svetainė: http://e2fsprogs.sourceforge.net
Atsisiųsti: http://prdownloads.sourceforge.net/e2fsprogs/e2fsprogs-1.47.0.tar.gz
# ed 1.20.1 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/ed/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/ed/ed-1.20.1.tar.lz
# elfutils 0.191 [pilnas]
Svetainė: https://sourceware.org/elfutils/
Atsisiųsti: https://sourceware.org/elfutils/ftp/0.191/elfutils-0.191.tar.bz2
# eudev 3.2.14 [pilnas]
Svetainė: https://github.com/eudev-project/eudev
Atsisiųsti: https://github.com/eudev-project/eudev/releases/download/v3.2.14/eudev-3.2.14.tar.gz
# expat 2.6.2 [pilnas]
Svetainė: https://libexpat.github.io/
Atsisiųsti: https://github.com/libexpat/libexpat/releases/download/R_2_6_2/expat-2.6.2.tar.xz
# file 5.45 [pilnas]
Svetainė: https://www.darwinsys.com/file/
Atsisiųsti: ftp://ftp.astron.com/pub/file/file-5.45.tar.gz
# findutils 4.9.0 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/findutils/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/findutils/findutils-4.9.0.tar.xz
# flex 2.6.4 [pilnas]
Svetainė: https://github.com/westes/flex
Atsisiųsti: https://github.com/westes/flex/releases/download/v2.6.4/flex-2.6.4.tar.gz
# gawk 5.3.0 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/gawk/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/gawk/gawk-5.3.0.tar.xz
# gc 8.2.4 [pilnas]
Svetainė: https://www.hboehm.info/gc/
Atsisiųsti: https://www.hboehm.info/gc/gc_source/gc-8.2.4.tar.gz
# gcc 13.2.0 [gcc,g++ kompiliatoriai]
Svetainė: https://gcc.gnu.org/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-13.2.0/gcc-13.2.0.tar.xz
# gdbm 1.23 [dalis]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/gdbm/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/gdbm/gdbm-1.23.tar.gz
# gettext 0.22.5 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/gettext/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/gettext/gettext-0.22.5.tar.xz
# glib 2.80.0 [dalis]
Svetainė: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glib/
Atsisiųsti: https://download.gnome.org/sources/glib/2.80/glib-2.80.0.tar.xz
# glibc 2.39 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/libc/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-2.39.tar.xz
# gmp 6.3.0 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/gmp/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/gmp/gmp-6.3.0.tar.xz
# gperf 3.1 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/gperf/
Atsisiųsti: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/gperf/gperf-3.1.tar.gz
# grep 3.11 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/grep/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/grep/grep-3.11.tar.xz
# groff 1.23.0 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/groff/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/groff/groff-1.23.0.tar.gz
# grub 2.06 [dalis]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/grub/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/grub/grub-2.06.tar.xz
# guile 3.0.9 [dalis]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/guile/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/guile/guile-3.0.9.tar.gz
# gzip 1.13 [pilnas]
Svetainė: https://savannah.gnu.org/projects/gzip/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/gzip/gzip-1.13.tar.xz
# iana-etc 20240318 [pilnas]
Svetainė: https://www.iana.org/protocols
Atsisiųsti: https://github.com/Mic92/iana-etc/releases/download/20240318/iana-etc-20240318.tar.gz
# inetutils 2.5 [dalis]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/inetutils/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/inetutils/inetutils-2.5.tar.xz
# isl 0.24 [pilnas]
Svetainė: -
Atsisiųsti: https://gcc.gnu.org/pub/gcc/infrastructure/isl-0.24.tar.bz2
# iw 6.7 [pilnas]
Svetainė: https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/Documentation/iw
Atsisiųsti: https://mirrors.edge.kernel.org/pub/software/network/iw/iw-6.7.tar.gz
# joe 4.6 [pilnas]
Svetainė: http://joe-editor.sourceforge.net/
Atsisiųsti: https://downloads.sourceforge.net/joe-editor/joe-4.6.tar.gz
# kbd 2.6.4 [pilnas]
Svetainė: https://kbd-project.org/
Atsisiųsti: https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/utils/kbd/kbd-2.6.4.tar.xz
# keyutils 1.6.1 [dalis]
Svetainė: https://people.redhat.com/~dhowells/keyutils
Atsisiųsti: https://people.redhat.com/~dhowells/keyutils/keyutils-1.6.1.tar.bz2
# kmod 32 [pilnas]
Svetainė: -
Atsisiųsti: https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/kmod/kmod-32.tar.xz
# krb5 1.21.2 [dalis]
Svetainė: https://kerberos.org/dist/
Atsisiųsti: https://kerberos.org/dist/krb5/1.21/krb5-1.21.2.tar.gz
# less 643 [pilnas]
Svetainė: http://www.greenwoodsoftware.com/less/
Atsisiųsti: http://www.greenwoodsoftware.com/less/less-643.tar.gz
# libcap 2.69 [pilnas]
Svetainė: https://sites.google.com/site/fullycapable/
Atsisiųsti: https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privs/libcap2/libcap-2.69.tar.gz
# libedit 20230828-3.1 [pilnas]
Svetainė: https://www.thrysoee.dk/editline/
Atsisiųsti: https://www.thrysoee.dk/editline/libedit-20230828-3.1.tar.gz
# libevent 2.1.12 [dalis]
Svetainė: https://libevent.org/
Atsisiųsti: https://github.com/libevent/libevent/releases/download/release-2.1.12-stable/libevent-2.1.12-stable.tar.gz
# libffi 3.4.6 [pilnas]
Svetainė: https://sourceware.org/libffi/
Atsisiųsti: https://github.com/libffi/libffi/releases/download/v3.4.6/libffi-3.4.6.tar.gz
# libidn2 2.3.7 [dalis]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/libidn/#libidn2
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/libidn/libidn2-2.3.7.tar.gz
# libnl 3.9.0 [dalis]
Svetainė: https://github.com/thom311/libnl
Atsisiųsti: https://github.com/thom311/libnl/releases/download/libnl3_9_0/libnl-3.9.0.tar.gz
# libpipeline 1.5.7 [pilnas]
Svetainė: https://savannah.nongnu.org/projects/libpipeline/
Atsisiųsti: http://download.savannah.gnu.org/releases/libpipeline/libpipeline-1.5.7.tar.gz
# libpsl 0.21.5 [dalis]
Svetainė: https://github.com/rockdaboot/libpsl/
Atsisiųsti: https://github.com/rockdaboot/libpsl/releases/download/0.21.5/libpsl-0.21.5.tar.gz
# libseccomp 2.5.5 [pilnas]
Svetainė: https://github.com/seccomp/libseccomp/
Atsisiųsti: https://github.com/seccomp/libseccomp/releases/download/v2.5.5/libseccomp-2.5.5.tar.gz
# libsigsegv 2.14 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/libsigsegv/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/libsigsegv/libsigsegv-2.14.tar.gz
# libtool 2.4.7 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/libtool/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/libtool/libtool-2.4.7.tar.xz
# libunistring 1.2 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/libunistring/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/libunistring/libunistring-1.2.tar.xz
# libutempter 1.2.1 [pilnas]
Svetainė: https://github.com/altlinux/libutempter
Atsisiųsti: http://ftp.altlinux.org/pub/people/ldv/utempter/libutempter-1.2.1.tar.gz
# libxcrypt 4.4.36 [pilnas]
Svetainė: https://github.com/besser82/libxcrypt/
Atsisiųsti: https://github.com/besser82/libxcrypt/releases/download/v4.4.36/libxcrypt-4.4.36.tar.xz
# links 2.29 [pilnas]
Svetainė: http://links.twibright.com/
Atsisiųsti: http://links.twibright.com/download/links-2.29.tar.gz
# linux 6.8.3 [dalis]
Svetainė: https://www.kernel.org/
Atsisiųsti: https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.8.3.tar.xz
# linux-firmware 20240312 [dalis]
Svetainė: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/
Atsisiųsti: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/snapshot/linux-firmware-20240312.tar.gz
# lzip 1.24.1 [pilnas]
Svetainė: http://download.savannah.gnu.org/releases/lzip/
Atsisiųsti: http://download.savannah.gnu.org/releases/lzip/lzip-1.24.1.tar.gz
# lzlib 1.14 [pilnas]
Svetainė: http://www.nongnu.org/lzip/lzlib.html
Atsisiųsti: http://download.savannah.gnu.org/releases/lzip/lzlib/lzlib-1.14.tar.gz
# M4 1.4.19 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/m4/m4.html
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/m4/m4-1.4.19.tar.xz
# make 4.4.1 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/make/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/make/make-4.4.1.tar.gz
# man-db 2.12.0 [pilnas]
Svetainė: https://man-db.gitlab.io/man-db/
Atsisiųsti: http://mirror.accum.se/mirror/gnu.org/savannah/man-db/man-db-2.12.0.tar.xz
# mc 4.8.31 [pilnas]
Svetainė: http://midnight-commander.org/
Atsisiųsti: http://ftp.midnight-commander.org/mc-4.8.31.tar.xz
# meson 1.3.2 [pilnas]
Svetainė: https://mesonbuild.com
Atsisiųsti: https://github.com/mesonbuild/meson/releases/download/1.4.0/meson-1.4.0.tar.gz
# mpc 1.3.1 [pilnas]
Svetainė: http://www.multiprecision.org/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/mpc/mpc-1.3.1.tar.gz
# mpfr 4.2.1 [pilnas]
Svetainė: https://www.mpfr.org/
Atsisiųsti: https://www.mpfr.org/mpfr-current/mpfr-4.2.1.tar.xz
# nano 7.2 [pilnas]
Svetainė: https://nano-editor.org/
Atsisiųsti: https://nano-editor.org/dist/v7/nano-7.2.tar.xz
# ncurses 6.4 [pilnas]
Svetainė: https://invisible-island.net/ncurses/announce.html
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/ncurses/ncurses-6.4.tar.gz
# net-tools 2.10 [pilnas]
Svetainė: https://sourceforge.net/projects/net-tools/
Atsisiųsti: https://sourceforge.net/projects/net-tools/files/latest/download
# ninja 1.11.1 [pilnas]
Svetainė: https://ninja-build.org/
Atsisiųsti: https://github.com/ninja-build/ninja/archive/v1.11.1/ninja-1.11.1.tar.gz
# openssl 3.2.1 [pilnas]
Svetainė: https://www.openssl.org/
Atsisiųsti: https://www.openssl.org/source/openssl-3.2.1.tar.gz
# pcre2 10.43 [pilnas]
Svetainė: https://github.com/PCRE2Project/pcre2/
Atsisiųsti: https://github.com/PCRE2Project/pcre2/releases/download/pcre2-10.43/pcre2-10.43.tar.gz
# perl 5.38.2 [pilnas]
Svetainė: https://www.perl.org/
Atsisiųsti: https://www.cpan.org/src/5.0/perl-5.38.2.tar.gz
# pkg-config 0.29.2 [pilnas]
Svetainė: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/pkg-config
Atsisiųsti: https://pkg-config.freedesktop.org/releases/pkg-config-0.29.2.tar.gz
# procps-ng 4.0.4 [pilnas]
Svetainė: https://gitlab.com/procps-ng/procps
Atsisiųsti: https://sourceforge.net/projects/procps-ng/files/Production/procps-ng-4.0.4.tar.xz/download
# psmisc 23.7 [pilnas]
Svetainė: https://gitlab.com/psmisc/psmisc
Atsisiųsti: https://sourceforge.net/projects/psmisc/files/psmisc/psmisc-23.7.tar.xz/download
# python 3.12.2 [pilnas]
Svetainė: https://www.python.org/
Atsisiųsti: https://www.python.org/ftp/python/3.12.1/Python-3.12.2.tar.xz
# readline 8.2 [pilnas]
Svetainė: https://tiswww.case.edu/php/chet/readline/rltop.html
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/readline/readline-8.2.tar.gz
# rsync 3.2.7 [pilnas]
Svetainė: https://rsync.samba.org/
Atsisiųsti: https://www.samba.org/ftp/rsync/src/rsync-3.2.7.tar.gz
# s-nail 14.9.24 [pilnas]
Svetainė: https://www.sdaoden.eu/code.html
Atsisiųsti: https://ftp.sdaoden.eu/s-nail-14.9.24.tar.gz
# screen 4.9.1 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/screen/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/screen/screen-4.9.1.tar.gz
# sed 4.9 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/sed/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/sed/sed-4.9.tar.xz
# shadow 4.15.1 [dalis]
Svetainė: https://github.com/shadow-maint/shadow
Atsisiųsti: https://github.com/shadow-maint/shadow/releases/download/4.15.1/shadow-4.15.1.tar.xz
# slang 2.3.3 [pilnas]
Svetainė: https://www.jedsoft.org/slang/
Atsisiųsti: https://www.jedsoft.org/releases/slang/slang-2.3.3.tar.bz2
# sqlite 3.45.2 [pilnas]
Svetainė: https://www.sqlite.org/
Atsisiųsti: https://www.sqlite.org/2024/sqlite-autoconf-3450200.tar.gz
# syslinux 6.03 [dalis]
Svetainė: https://wiki.syslinux.org
Atsisiųsti: https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/syslinux-6.03.tar.gz
# syslogd 1.5.1 [pilnas]
Svetainė: https://www.infodrom.org/projects/sysklogd/
Atsisiųsti: https://www.infodrom.org/projects/sysklogd/download/sysklogd-1.5.1.tar.gz
# sysvinit 3.0.9 [dalis]
Svetainė: https://github.com/slicer69/sysvinit/
Atsisiųsti: https://github.com/slicer69/sysvinit/releases/download/3.09/sysvinit-3.09.tar.xz
# tar 1.35 [pilnas]
Svetainė: https://savannah.gnu.org/projects/tar
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/tar/tar-1.35.tar.xz
# texinfo 7.1 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/texinfo/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/texinfo/texinfo-7.1.tar.xz
# util-linux 2.40 [pilnas]
Svetainė: https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/
Atsisiųsti: https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/v2.40/util-linux-2.40.tar.xz
# vim 9.1 [pilnas]
Svetainė: https://www.vim.org/
Atsisiųsti: https://www.vim.org/downloads/vim-9.1.tar.bz2
# wget 1.21.4 [pilnas]
Svetainė: https://www.gnu.org/software/wget/
Atsisiųsti: https://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.21.4.tar.gz
# wireless-regdb-master 2023-09-01 [dalis]
Svetainė: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sforshee/wireless-regdb.git
Atsisiųsti: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sforshee/wireless-regdb.git/snapshot/wireless-regdb-master-2023-09-01.tar.gz
# wpa_supplicant 2.10 [pilnas]
Svetainė: https://w1.fi/
Atsisiųsti: https://w1.fi/releases/wpa_supplicant-2.10.tar.gz
# xz 5.4.6 [pilnas]
Svetainė: https://tukaani.org/
Atsisiųsti: https://git.tukaani.org/xz.git
# zlib 1.3.1 [pilnas]
Svetainė: https://www.zlib.net/
Atsisiųsti: https://www.zlib.net/zlib-1.3.1.tar.gz
# zstd 1.5.6 [pilnas]
Svetainė: https://github.com/facebook/zstd/
Atsisiųsti: https://github.com/facebook/zstd/releases/download/v1.5.6/zstd-1.5.6.tar.gz

Copyright © 2021-2024 Peropesis. Susipažinti su licencijos sąlygomis.
El. p.: info(eta)peropesis.org